Activitat UOC 2 -4GREEN

La imatge que proposo per la capçalera del traball es la primera del tauler de pinterest.

Enllaç del meu tauler: https://pin.it/5T79ERo

La imatge dona a entendre el respecte humà gestionant les nostres  necessitats energetiques cap al mon en el que vivim d’una forma equilibrada i sana.

La meva cerca ha consistit en buscar amb aquestes paraules clau la imatge:

  • urban
  • green
  • energy

buscaba ilustracions o fotografies (adaptant-me a les restriccions de llicéncies) que mostressin un lloc urbanita verd i tecnologicament respectable cap al medi.